హయత్‌నగర్ ‘బావర్చి’ హోటల్ సీజ్

: చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారిన హయత్‌నగర్‌లోని హైవే బావర్చి హోటల్‌ను శుక్రవారం రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు సీజ్ చేశారు.హయత్‌నగర్‌లో ఉన్న హైవే బావర్చి హోటల్‌లో…

Continue Reading ...