డిజిటల్‌ లావాదేవలీపై రాయితీలు కల్పించాలి

జనవరి 1 నుంచి మళ్లీ అమల్లోకి వచ్చిన పాత నిబంధనల ప్రకారం.. నెలకు సొంత బ్యాంకు ఏటీఎంలలో 5 లావాదేవీలు, వేరే బ్యాంకు ఏటీఎంలలో 3 లావాదేవీలు…

Continue Reading ...